Disclaimer

Disclaimer

 

 • Van Ginneken Racing is een onafhankelijk bedrijf in het onderhouden ,verkopen en repareren van diverse motorfietsen,Corné van Ginneken/Van Ginneken Racing maakt geen deel uit van een officiële organisatie of motormerk,ook geen officiele verkoop-en aftersalesnet van een motormerk.
 • De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.Er word geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onjuiste of onvolledige informatie.
 • Vermelde prijzen zijn incl. 21% btw,gebruikte delen of te wel marge delen,vallen onder de marge globalisatie regeling.
 • Prijzen en afgesproken prijzen kunnen zonder aankondiging aangepast worden in verband met veranderende grondstofprijzen en of btw tarieven.Alsmede hierdoor kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
 • Onderdelen die ergens anders zijn gekocht en hier gemonteerd vallen niet onder garantie.
 • Onderdelen die hier nieuw zijn gekocht en zelf (verkeerd) zijn gemonteerd worden niet terug genomen.
 • Nieuwe delen die hier zijn gekocht en beschadigd bij zelf montage worden niet terug genomen.
 • Prijs bij genoemde delen is per stuk,ook al staan er meerdere afgebeeld,tenzij anders vermeld.
 • Onderdelen, motoren of motorblokken die voor race en/of circuit doeleinden worden gebruikt vallen deze niet onder garantie.
 • Onderdelen kunnen afwijken van de getoonde beelden,zie daarom de omschrijving van het deel,bij meerdere delen gaat het om de omschrijving.
 • Onderdelen ( ook banden ) die hier gekocht zijn en elders gemonteerd vallen ook niet onder garantie.
 • Banden elders gekocht gekocht en bij Van Ginneken Racing gemonteerd vallen ook niet onder garantie.
 • Het recht is voorbehouden om informatie op deze website te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites van derden welke via deze website zijn bereikt.
 • Van Ginneken Racing. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de eigenaar worden gekopieerd,opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar worden of op enigerleiwijze worden verveelvoudigd.(dus ook foto’s)
 • Op de weergegeven afbeeldingen kan auteursrecht berusten.Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijk schriftelijke vooraf toestemming van de auteursrechthebbende beeldmateriaal te gebruiken.
 • Voor delen die te koop worden aangeboden op de site,zit bij koop een volledige vooruit betaling bij versturen of contante betaling bij afhalen. Delen die zijn betaald maar niet worden afgehaald gaan na een maand van betaling weer in de verkoop. (geen teruggave van betaling)Ook is het mogelijk om een mondeling en/of schriftelijke optie te zetten op een onderdeel of onderdelen,deze komt te vervallen na een maand van de mondelinge en/of schriftelijke afspraak.Bij een verkeerd besteld/gekocht onderdeel en/of onderdelen word bij terugsturen en/of brengen geen transport ,verzend of reiskosten vergoed.De gebruikte onderdelen zijn met zorg geselekteerd het betreffen echter wel tweedehands onderdelen en kunnen gebruikssporen hebben.
 • Elk bij ons afgehaald onderdeel dient meteen gecontroleerd te worden ,mocht er iets zijn dient men dit direct bij ons te melden.
 • Bij onderdelen die retour komen zal eerst getracht worden dit te ruilen voor een vervangend onderdeel,pas in uiterste gevallen zal worden overgegaan op terugbetaling van het bedrag excl.de verzend kosten.
 • Elektrische of elektronische gebruikte ondedelen kunnen niet retour genomen worden.
 • Als een koper besluit iets door ons te laten verzenden neemt hij zelf het eventuele risico dat dit niet past of niet aan de verwachting voldoet,het is dus altijd beter om bij onderdelen die aan schade,kleurstelling of slijtage onderhevig zijn dit zelf bij Van Ginneken Racing te beoordelen en na betaling mee te nemen.
 • Mocht Van Ginneken Racing bij een levering in gebreke blijven of tekortschieten als gevolg van overmacht is enige aansprakelijkheid daarvoor niet van toepassing.
 • Opgave van prijzen en aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend en gedurende 7 dagen geldig,elke koper word geacht dit in deze termijn af te halen of te laten versturen.
 • Zolang de koper niet geheel aan zijn verplichtingen heeft voldaan blijven de goederen,al dan niet reeds geleverd,ten alle tijden eigendom van Van Ginneken Racing.
 • Onderdelen , goederen en motoren worden zonder betaling vooraf niet gereserveerd,goederen die via de telefoon of mail worden besteld blijven tot de volledige betaling eigendom van Van Ginneken Racing.Wil men zekerheid van een reservering dient men minimaal de helft aan te betalen,de reservering geldt pas als de aanbetaling in ons bezit is en is de reservering zeker.
 • Alle goederen die afgehaald worden dienen contant te worden betaald of van te voor worden overgemaakt , het bedrag dient op onze bankrekening te staan bij afhalen alvorens over te gaan tot levering van de goederen.
 • De koper behoort zelf de gekochte onderdelen te beoordelen en hierbij fouten en risico’s uit te sluiten.
 • Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor Van Ginneken Racing rechtens aansprakelijkheid kan worden gehouden geldt dat deze aansprakelijkheid het aankoopbedrag niet te boven gaat.
 • Bestellingen gebeuren via de mail,telefonisch of via motorparts-vgracing. (webshop)
 • Als de volledige betaling binnen is, wordt er overgegaan tot verzending of het onderdeel gereserveerd.
 • Onderdelen en/of goederen blijven ten alle tijden van Van Ginneken Racing zolang er nog geen volledige betaling is ontvangen.